Formació
- Formació personalitzada, adaptada a les necessitats del client.
- Habilitats comunicatives: millor projecció de la seva imatge.
- Comunicació interna.
- Comunicació de crisi: preparació per fer front a una crisi.
- Estratègia de premsa: aconseguir un bon rendiment dels
mitjans
de comunicació.
Logo
INICI
SERVEIS
VÍDEOS
CLIENTS

CONTACTE

Vídeo corporatiu
   

Logo

Tel. 669 281 813 - cirvideo@avired.com