TV3

Enregistrament de notícies per als pricnipals informatius:
- Equips ENG.
- Retransmisions en directe, amb equips SDI/HDSDI.

Logo
INICI
SERVEIS
VÍDEOS
CLIENTS

CONTACTE

Vídeo corporatiu
   

Logo

Tel. 669 281 813 - cirvideo@avired.com